Det var en utbredt oppfatning at klubbingen manglet fingerspissfølelse og endte som en svært ubehagelig hendelse, uverdig i et bystyrekollegium.

Vi har forståelse for at reglene om taletid må være like for alle. Det er ikke sånn at bystyrets taletid er forbeholdt West Sørlie. Det er heller ikke slik at Sørlie har krav på å ha sin egen debatt når de andre er ferdig med den samme debatten.

I bystyret insisterte Sørlie på å legge fram sine synspunkter om Frednes brygge under «eventuelt», ikke som en del av diskusjonen flere andre representanter og partier hadde om samme tema tidligere samme kveld. Det var en taktisk bommert. Da bystyret var ferdig etter fire stive timer, og Sørlie omsider fikk ordet, var det lite plass til enda en Frednes-diskusjon.

Likevel var behandlingen av Sørlie for hard. Det var ille å se på, og ordførerens oppgave er ikke å ydmyke kolleger for åpen scene. Alle vet at politikk ikke er noen søndagsskole, og det er ikke noe nytt at feider kan utarte til å bli personlig.

Men det går en grense. Vi mener ordfører, rådmann, opposisjonsleder og Sørlie selv bør møtes for å skvære opp. Klimaet i bystyret er forsura fra før. Ingen er tjent med at det blir verre.