Gå til sidens hovedinnhold

Unødvendig slagside i sandtaket

Utbygging av flere hundre boliger i Eidanger sandtak har ikke ført til en larm av protester fra folk som bor i området. Vi har sett og omtalt reaksjoner og innspill fra nabolagene, men protestene har mindre styrke enn man i utgangspunktet kunne anta.

PD mener

Mesteparten av problematikken har dreid seg om hensynet til kirkestedet og tilstrekkelig kapasitet for gravplasser på Porsgrunns sentralkirkegård i et 50–60 års perspektiv. Kirken har dessverre ikke blitt respektert ut fra helt åpenbare samfunnsmessige hensyn, til tross for at Opplysningsvesenets fond er inne på eiersiden i utbyggingsselskapet. Når selskapet i tillegg har medvind fra en kommune i turbomodus på boligbygging, kan kompromisser få bismak, og det har i aller høyeste grad skjedd i Eidanger sandtak.

Som om saken ikke hadde forunderlige trekk fra før, har politisk ledelse på oppløpssiden tatt til orde for at flere i Porsgrunn bør kremeres. Det er i og for seg et greit utspill, dersom det hadde kommet uavhengig av press for å bygge flest mulig boliger på mest mulig areal.

Istedenfor å pushe grenser, bør de ta inn forslaget fra kirken om en mindre rokering som vil øke gravkapasiteten noe. Det vil fjerne det litt uverdige preget saken har fått, og sette utbyggingen i et bedre lys. Vi mener, som mange andre, at transformasjonen av et nedlagt sandtak til nytt bomiljø er et godt tiltak. Slagsiden som prosjektet har fått er unødvendig. De må kunne gjøre dette litt smartere.

Kommentarer til denne saken