Høyeste hastighet var 75 km/t i 60-sonen.

Seks bilister fikk forenklede forelegg, melder politiet på Twitter klokka 10.18.

Den eller de som ble tatt i høyeste målte hastighet må bla opp 4150 kroner og får to prikker.