Usikker på hvordan du skal kjøre i det nye krysset? – Syklistene har forrang, men de må skjerpe seg

Bypakka har lansert helt ny trafikkløsning i PP-krysset, hvor syklistene skal komme først i køen.