Usikker på rottespredning i Brevik: – Ikke fått nok informasjon

Marit Røsvik i Miljørettet helsevern i Grenland er usikker på om å engasjere et skadedyrfirma til å vokte RDF-avfall på Breviksterminalen, er tilstrekkelig for å hindre at skadedyr etablerer seg i havna.