Utbygger får en siste sjanse: – Føler at de har misforstått

Boligprosjektet på Sundby-Gjømle kommer opp til ny behandling i kommunestyret etter at teknisk utvalg avviste planforslaget.