– Vi er klar over hendelsen som skjedde på anleggsområdet fredag, og synes det er veldig leit at vi skal oppleve slike hendelser. Jeg har snakket med entreprenøren, og de forsikrer at alle som var involvert i hendelsen fra dem har det fint. Vi har forståelse for at en slik utbygging som vi holder på med vil skape noen utfordringer for folk som bor i området, og det er også forståelig at vi får reaksjoner fra folk på grunn av støy og slike ting. Men en slik reaksjon som det vi opplevde fredag skal vi bare ikke ha. Det handler om anleggsarbeidernes sikkerhet, først og fremst, sier Jepsen.

Det var en av de nærmeste naboene til anleggsområdet i Asdalstrand som tok seg inn på området og kastet stein på anleggsmaskinene og truet anleggsarbeiderne der. Politiet ble tilkalt, og de var på området i 50 minutter for å få roet naboene og fjernet han fra området.

Når det gjelder klagene fra naboene, som blant annet går på at de legger anleggsområdet helt inntil tomtene deres, mens de mener at det i reguleringsplanen var satt av en buffersone med vegetasjon, for å ta av for støy og støv fra anleggsområdet, og senere industriområdet, sier Jepsen at de forholder seg til det som står i reguleringsplanen.

– Vi holder oss helt klart innenfor det som gjelder i reguleringsplanen. Det er stor aktivitet på området nå, og det merkes. Vi skal holde dialogen med naboene og de berørte framover. Dette er ikke en evigvarende situasjon, sier havnedirektøren.