(Siste)

(Dagsavisen) Det ruller en svart bil mot byggeplassen på Tullinløkka i Oslo. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner stiger ut, fulgt av en rådgiver.

Han mottas av enda flere rådgivere og representanter for Veidekke, som bygger det nye Domus Juridica i sentrum av hovedstaden.

Det er mindre enn to uker til statsbudsjettet for 2019 slippes, og tida for budsjettlekkasjer er over oss. De gode nyhetene skal drysses utover befolkningen i målrettede drypp.

Enda en svart bil ruller langsomt opp, og finansminister Siv Jensen kommer smilende ut. Også Guri Melby fra Venstre, som sitter på Stortinget som vara for kulturminister Trine Skei Grande, slutter seg til følget.

Vi er fulltallige, en representant fra hvert regjeringsparti.

Vernesko og gode tider

Hjelm, vernesko og vest ligger forberedt inne på anleggskontoret til Veidekke, med en navnelapp. «Siv», «Jan Tore», rådgivere, «Guri», fotograf og journalist.

– Det er bra at Trine [Skei Grande, journ.anm.] ikke er her, sier Siv Jensen smilende idet hun tar på seg hjelmen.

– Hun liker virkelig ikke å ha på seg hjelm.

Jan Tore Sanner og Jensen småsnakker med Veidekkes representant om at vinden har snudd – de siste årene har stadig flere unge søkt seg til praktiske fag på videregående skole, etter en lang periode med nedgang.

I høst var det like mange elever som begynte på yrkesfag som på studiespesialisering: 34.500 av totalt rundt 69.500.

– En langsiktig satsing på yrkesfagene har gitt uttelling, sier Sanner.

30 millioner her ...

Han lover at satsingen fortsetter til neste år:

– Det vi kommer med i dette statsbudsjettet, svarer på hvordan vi kan få enda flere til å velge yrkesfag, og hvordan vi kan sørge for at fagarbeidere får nødvendig kompetansepåfyll når teknologien og behovene endrer seg, sier Sanner.


Og begynner: Regjeringen gir 30 millioner, «på toppen av 500 millioner siden 2013», til fortsatt løft av yrkesfagene. Pengene skal gå til å styrke faget yrkesfaglig fordyping, som gir elever mulighet til å komme ut i praksis.

Noe av potten går også til etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere, slik at de skal være mer næringsnære og faglig oppdaterte enn i dag. Så går det noe penger til forskning på yrkesfag, sier Sanner.

... 35 millioner der

Og har mer på lager:

– Vi satser mer på en ordning der ufaglærte kan ta fagbrev gjennom moduler.

Det betyr i praksis at en ufaglært som er i jobb, slipper å ta en lang pause fra arbeidslivet for å bli faglært. Hun kan ta en og en modul, spredt over flere år, og til slutt ha samlet de fem modulene som gir fagbrev. Modulforsøket gjelder to store bransjer: bygg- og anleggsteknikk og helsefag.

– Da blir det mulig å stå i jobb samtidig som man fyller på faglig, supplerer Siv Jensen.

– Det blir ofte dyrt å fylle på med ny kunnskap, man må ta lange pauser fra arbeidslivet. Dette er en ny vei mot mer kompetanse og flere faglærte.

Til dette setter regjeringen av rundt 35 millioner kroner i budsjettet for neste år.

Siv Jensen blir flau

Vi befinner oss i fjerde etasje av byggeprosjektet som en gang i løpet av neste år skal bli det nye huset til juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo når Sanner & co. forteller om forslagene i budsjettet. Vi er her oppe for å møte lærling Ask Arefjord og utplasseringselev Kim Tran Bustad. Jan Tore Sanner blir så inspirert av omgivelsene at han forteller om en mur han skulle støpe hjemme.


– Jeg lærte at man ikke bør blande mørtelen med bare hender, uten hansker, sier han.

– Nå blir jeg flau, Jan Tore, sier Siv Jensen leende.

Ask og Kim stanser arbeidet og hilser høflig på de to statsrådene og Melby.

Sanner er ivrigst, men også Jensen og Melby intervjuer de to. De to unge mennene trives; de lærer faget og får være med på mye, forteller de.

– Og så lærer dere et fag som vil gi trygg og sikker jobb i framtida, sier Sanner.

– Jo, det vil vel alltid være behov for murere, sier Ask.

Kim forteller at han er her fordi han er lei av skolen, og da er dette en god løsning.

Han er elev på Skedsmo videregående skole og er hos Veidekke tre dager i uka.

– Han er med på det programmet som nå tilføres mer midler, hvisker Sanners rådgiver til journalisten.

... og 30 millioner her

Det ligger enda flere gode nyheter i budsjettforslaget, lover regjeringen: Rundt 30 millioner til et bransjeprogram for bransjer som er utsatt for digitalisering og omstilling.

Det skal utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og vil i første omgang gjelde kommunal omsorgssektor og industri- og byggenæringen.


Staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomhetene investerer noe, og arbeidstakeren må investere fritiden.

Og så bærer det ned trappen og ut av verneskoene, og Jensen, Sanner og Melby haster videre.

PS! Statsbudsjettet for neste år slippes offisielt 8. oktober.

(ANB)

Satser på yrkesfag

  • I høst begynte like mange på yrkesfag som på studiespesialisering for første gang på mange år.
  • Regjeringen foreslår å satse rundt 30 millioner på å styrke yrkesfagene i neste års statsbudsjett. Pengene skal går til faget yrkesfaglig fordyping, som gir elevene mulighet til å komme ut i praksis flere dager i uka, samt til forskning og etterutdanning av faglærere.
  • Rundt 35 millioner settes av til et forsøk på modulbasert vei til fagbrev. Det betyr at en ufaglært kan ta fagbrevet i bolker, der hver modul teller for seg, og er et trinn på veien til fagbrevet. Forsøket gjelder bygg- og anleggsteknikk og helsefag.
  • Det tilføres også rundt 30 millioner til et bransjeprogram for sektorer som er utsatt for digitalisering og omstilling. Staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, bedriftene investerer egne ressurser, og den ansatte investerer fritid på kompetanseheving. Kommunal omsorgssektor og industri- og byggenæringen er første bransjer ut i ordningen.