69 med alkobevilling slipper byråkrati

ENKLERE: Skjenkebransjen skal slippe masse byråkrati.

ENKLERE: Skjenkebransjen skal slippe masse byråkrati.

Rigide rutiner med alkobevillinger skal forenkles.

DEL

Tidligere har alle med skjenkebevilling og salgsbevilling måttet søke om fornyelse etter fire år. Det skal de nå slippe, foreslås det overfor politikerne.

– Porsgrunn kommune har i dag innvilget 46 skjenkebevillinger og 23 salgsbevillinger. Fornyelse av disse bevillingene er en ressurskrevende prosess både for bevillingshavere, administrasjonen og alle berørte myndigheter, mener rådmannen.

Regelen har vært at samtlige skjenke- og serveringssteder må sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon, og alle søknader skal ut på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for ny vandelsvurdering.

Forrige runde i 2016 resulterte i at alle som søkte fikk fornyet bevillingen. Det skyldes ifølge rådmannen at bevillingene var blitt grundig nok behandlet i første instans.

Stortinget har vedtatt endring i alkoholloven som skal gjøre bevillingssystemet enklere, men ved forrige korsvei valgte Porsgrunn likevel å kjøre full søknadsrunde.

– Vi så det som nødvendig den gang å rydde opp i bransjen. Administrasjonen fremmer nå ny sak der vi ønsker at alle salgs- og skjenkebevillinger ikke skal løpe ut etter fire år, men gjelde uten fornyelse, foreslår rådmannen.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken