Utvalg får fem klager på omstridt turvei

Turveien, planlagt over en rekke private eiendommer langs elva på Osebakken, skal klagebehandles.