Vervet som hovedutvalgsleder er en heltidsstilling. Det innebærer at hun har søkt om permisjon fra stillingen som seksjonsleder i psykiatrien ved Sykehuset Telemark.

– Jeg har søkt om 2 års permisjon fra jobben ved sykehuset ut denne politiske perioden. Jeg kommer særlig til å savne kollegene mine, men jeg får et spennende område å jobbe innenfor i fylkeskommunen, sier Tone Berge Hansen til PD.

Nye arbeidsplasser

Fylkespolitikeren forteller at hovedutvalg for næring og reiseliv skal jobbe på tvers av mange fagområder, der den viktigste jobben er å utvikle regionen med verdiskapning for å skape nye arbeidsplasser innen industri og næring, kulturbasert reiseliv og landbruk.

Matproduksjon med kvalitet

– Vestfold og Telemark fylkeskommune har som mål at vi skal være et matfylke med kvalitetsskapende matproduksjon. Jeg deltar blant annet på ledermøte i Bondelaget i fylket denne uken, sier Berge Hansen.

For tiden handler oppgaven i hovedutvalg for næring og reiseliv om å skape nye møtearenaer der kompetansebygging på tvers av fagområdene settes på dagsorden.

– Jeg får nok å henge fingrene i, og jeg gleder meg, sier Tone Berge Hansen.