Valleråsen henger i tynn tråd

ÅSEN: Slik har kommunen sett for seg boligutbyggingen.

ÅSEN: Slik har kommunen sett for seg boligutbyggingen.

Av

Arbeiderpartiets drøm om boliger i Valleråsen er i ferd med å svinne. Eneste mulige redning ser ut til å være Erna, for det er Høyres kommunalminister Nikolai Astrup som skal avgjøre saken. Det kan bety at Høyre har Kåss i sin hule hånd.

DEL

PD menerI bystyret brøt både MDG og Sp ut av Ap-koalisjonen i avstemningen om å utrede to store boligfelt i den nærmest hellige Valleråsen. Forlatt av sine egne, måtte Ap ha hjelp av andre, og Frp kom til unnsetning i et knapt flertallsvedtak for boligutbygging i konflikt med det som lenge er blitt regnet som markagrensa i Porsgrunn.

Et Ap på defensiven har forklart at de ikke har vedtatt utbyggingen, bare å lage en mulighetsstudie for boligene.

Valleråsen-utbygging likner en by mot land-problematikk, der Ap hevder at boligene vil ligge innenfor et bånd man kan regne som gå- og sykleavstand til byen, med god og nødvendig infrastruktur for dem som skal bo der. For andre er Vallermyrene og Valleråsen et åpenbart landbruks- og friluftsområde.

Ap har aldri vært nærmere en utbygging enn nå, men likevel så fjernt, for også Samferdselsdepartementet støttet nylig innsigelse mot Valleråsen-planen. Dermed ble ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide en slags englevakt for Porsgrunn Ap.

Vi forstår hvorfor Ap vil bygge ut. Vi forstår også hvorfor bit for bit-nedbygging av bynær natur og den beste matjorda ikke vinner fram. Nå er det opp til Astrup å finne ut av det.Artikkeltags