Vannområde svært kritiske til planene for Frier Vest - vil ha mer tildekking av sjøbunnen

Vannområde Skien-Grenlandsfjordene er kritiske til forslaget til områderegulering for industriområdet Frier Vest.