– Var vanskelig å formidle koronainfo på flere språk i starten

Siden koronautbruddet i mars i fjor, har voksenopplæringen jobbet aktivt med å formidle oppdatert koronainformasjon til sine elever.