Det var fullsatt sal på Vestsiden skoles gymnastikksal søndag da Olav Micaelsen, formannen i pikekorpset, ønsket velkommen. Denne gang hadde korpset sikret seg Eidanger guttekorps som medspillere.

Kontakten var allerede sluttet da Johnny Micaelsen (stand in for korpsets vanlige dirigent) løftet taktstokken for konsertens første nummer, nordisk potpurri arrangert av Ø. Toft. Korpset fulgte godt opp dirigentens anvisning så både foredrag og tempo ble plassert på riktig måte, siden fulgte fire nr. i tur og orden som ble avsluttet med Mighty Mite av Mesang.

Deretter var det trompetsolo av Synnøve Bjørgan akkompagnert av Ole Johnny Micaelsen på hammondorgel.