Varsler innsigelse mot naturinngrep

Fylkesmannen Vestfold Telemark varsler innsigelse mot reguleringsplan på Strømtangen i Brevik på grunn av nasjonale naturverdier. Kystverket vil ikke ha småbåthavn i farleden.