Bamble kommune har til nå kostnader på rundt 2 millioner kroner, uten mva., i utgifter til ekstern advokathjelp i den pågående varslersaken der kommunen håndterer et varsel mot HR- og personalsjef Kristin Alseth-Hansen.

Kontrollutvalget hadde i sitt møte mandag på dagsorden en sak med tittel «Orientering om rutine og praksis for håndtering av varslingssaker».

Er varslerombud

På møtet i kontrollutvalget deltok Øystein Polland som er varslerombud i Bamble kommune. Han ga en generell orientering om gjeldende rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i kommunen.

Kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang kommenterte de gjeldende strenge reglene for saksbehandling i varslersaker i kommunen. Orienteringen fra kommunedirektøren var helt generell og ikke spesifikk mot den gjeldende varslersaken mot kommunens HR-sjef Kristin Alseth-Hansen.

Møtet ble lukket

Denne delen av møtet gikk for åpne dører. Da spørsmålene fra politikerne i kontrollutvalget dreide seg mer og mer om den aktuelle varslersaken som pågår, besluttet kontrollutvalget at møtet skulle lukkes.

Status i arbeidsforholdet

Det ble en kort pause i kontrollutvalgets møte. Før PD forlot møtesalen, fikk vi anledning til å stille kommunedirektøren et spørsmål:

– Mange ansatte har ingen kjennskap til om HR/personalsjefen fortsatt er kommunens personalsjef – er den aktuelle HR/personalsjefen som varslersaken handler om, fortsatt i arbeid i stillingen?

– Jeg skal ikke kommentere hva de ansatte har kjennskap til eller ikke. Saken er slik at et varsel handler om noens opplevelse på arbeidsplassen, og da skal saken undersøkes grundig, svarer kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang.

Ikke suspendert

Og han legger til:

– Vedkommende leder er ikke suspendert. Det er derfor ingen endringer i arbeidsforholdet mens varslersaken pågår, sier kommunedirektøren i sitt svar til PD.

PD forlot møtelokalet og Halen gård. Kontrollutvalget hadde deretter et lukket møte som varte en times tid.

Det gis ingen informasjon til PD om hva som ble sagt og diskutert i det lukkede møtet, da PD ankom møtesalen igjen for å følge andre saker som er på dagsorden i kontrollutvalget.

Tillitsvalgte som varslet

Den 8. mars 2021 ble det sendt et varsel på HR-sjefen i Bamble kommune. Varselet ble sendt av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet, NITO, NSF, FO og hovedverneombudet i Bamble kommune.

Behandlingen av varslersaken pågår fortsatt bak lukkede dører i Bamble kommune, og det gis ingen informasjon til offentligheten.