Vedtak: – Ikke rasisme i Porsgrunn

Bystyret har vedtatt at Porsgrunn er rasismefri sone.