Planforslaget har vært ute til å høring, og kom nå opp for andregangsbehandling i kommunestyret. Målet med planen på Grasmyr er å tilrettelegge for boliger som passer flere målgruppene til en fornuftig pris. Blant andre førstegangskjøpere, enslige og pensjonister.

– Boligformål som reguleres er cirka 35 dekar av det totale planområdet, det tilrettelegges for boligbebyggelse i form av rekkehus og flermannsboliger.

– Tiltaket legger opp til et boligområde med 87 boenheter med en variert boligsammensetning, heter det i planbeskrivelsen som er utarbeidet av Norconsult.

Forslagsstiller er Bamble kommune. Etter hva PD forstår er intensjonen at prosjektet skal selges til private utbyggere. Området ligger nord for den nye ungdomsskolen på Grasmyr. Atkomst til de nye boligene skal skje på ny vei fra Tønderveien. Planen tilrettelegger også for ny næringsbebyggelse og eksisterende offentlige bygg innenfor planområdet.

– Vi legger opp til at det skal være småhusbebyggelse med rekkehus, firemannsboliger og åttemannsboliger, uttalte Vidar Jonskås i kommunens eiendomsavdeling da han snakket med PD i januar.