Bergsbygda Vel hadde ca. 50 deltakere i sitt 25-årsjubileum i Tavernaen i Nystrand lørdag kveld, der formannen Arne Røsvik kunne ønske velkommen. Innledningsvis leste Ingrid Leerstang Mia Ekebergs prolog, mens Ole Jacob Oksum leste sin egen 25-årsberetning om foreningen.

Videre fortalte Rolf Langangen inspirerende om Eidanger og Bergsbygda og det var ellers framvisning av Egil Dalens film om Bergsbygda.