Vendepunkt for uheldig bydel

NYTT LIV: Det nærmer seg bedre tider i dette strøket.

NYTT LIV: Det nærmer seg bedre tider i dette strøket.

Av

Osebro-strøket opplevde ikke den store oppblomstringen som det nye kulturhuset angivelig ville føre med seg. Det ble ikke noen vesentlig Ælvespeilet-effekt for næringsdrivende i dette viktige strøket med noe av den eldste sammenhengende trehusbebyggelsen i Porsgrunn.

DEL

PD mener Etter år med graving og graving fulgte konkurser og storbrann, og gata ble stengt igjen. Nå kan det være håp om bedring.

For næringsliv i Storgata ved Ælvespeilet har mangel på parkeringsplasser vært med på forsterke vanskelige driftsvilkår. Det nye Skagerakbygget, med lukket parkeringsgarasje, er ikke et publikumsrettet bygg, og det gamle Skagerak-bygget har lenge vært stengt og tomt.

Nye eiere starter nå rehabilitering og vil videreføre eiendommen Storgata 159 som hovedsakelig kontorbygg. Det fører neppe til mer publikumstilstrømning, men vil bringe med seg ny vitalitet som nå er bortimot fraværende i bydelen. Nye eiere håper at ny bru over elva vil øke interessen for området, for brua vil komme i land ved Reynoldsparken rett nedenfor, dersom den blir bygget.

Avgjørende for strøket er også at Storgata 174 gjenåpner etter brannen. Restaurantene i området trenger løft for hele bydelen, ikke minst på kort sikt etter virusrestriksjoner som har rammet serveringsbransjen hardt. Vi mener kommunens bidrag må bli å legge maksimalt til rette for parkeringsløsninger og best mulig stabilitet i bydelen som har slitt altfor lenge.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken