Bedriften A/S Skarpenord Langesund har slått gjennom. Med det menes at bedriftens ledelse siden starten i 1957 kan se tilbake på en ganske eventyrlig utvikling. Utviklingen har vært såpass stor at styrken er utvidet til det dobbelte på de siste tre årene, og det sier ikke så rent lite. Fra 25 til 50.

Det var i april 1957 at nåværende disponent, sivilingeniør Øystein F. Klingenberg, kom sammen med noen venner, og startet dette firmaet. Disse vennene var direktør Ole Skyberg, den gang ved Langesund Mek. Verksted, nå ved Trondheim Mek. Verksted, skipsreder Ludvig Lorentzen, også Langesund Mek. nå Lysaker, samt et firma ved navn Overseas Trading fra Oslo.