Vern om Grenland har tro på ekspertutvalget: – Vi jobber i kulissene

Artikkelen er over 1 år gammel

– Selv om det ser ut til at vi forholder oss rolig i deponisaken for tiden, så kan jeg forsikre om at vi jobber hardt i det stille i kulissene, sier Knut Schüller som er leder av «Vern om Grenland – nei til deponi».

DEL

Knut Schüller og de øvrige medlemmene i aksjonsgruppa «Vern om Grenland», har registrert med stor interesse at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg. Utvalget skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan framtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Ekspertutvalget skal innen 1. november avgi en rapport med sine råd til regjeringen og til klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Utsatt til etter valget

Dermed er deponisaken satt på pause foran kommunevalget i september i år.

Med nedsettelsen av dette ekspertutvalget som skal avgi rapport innen 1. november, er det klarert at regjeringen ikke kommer til å ta noen avgjørelse i saken om et mulig deponi i Dalen gruve i Brevik, før valget i september, konstaterer Knut Schüller.

– Vi ser positivt på at ekspertutvalget skal se på ny teknologi og sette i system hvordan regjeringen kan lage en overordnet plan for farlig avfall. Dette utelukker at Brevik er et alternativ for et framtidig deponi, sier Knut Schüller.

Andre steder enn Brevik

– I ekspertutvalgets mandat heter det også at de skal vurdere mulige steder for et deponi – hvordan tolker du det?

– Det er et positivt signal. For det skjedde noe veldig pussig i 2014–2015 da Miljødirektoratet laget en rapport om mulige egnede steder i Norge hvor det kan legges et framtidig deponi. De bad Direktoratet for Miljøforvaltning om å gi dem ei liste over gruver i Norge som kommer til å være nedlagt fra 2020–2022. Hvem som helst kan jo hoste opp ei slik liste, og slik ble Brevik hostet opp og pekt ut, sier Knut Schüller.

«Vern om Grenland» fortsetter sitt arbeid med å finne fakta som kan overbevise statlige myndigheter om at det er utelukket å legge et framtidig deponi under beina på folk der de bor, enten det er i Brevik, Oslo eller Tønsberg, sier Schüller.

– Så enkelt er det. Brevik er fullstendig utelukket lokasjon for et deponi. Vern om Grenland skal ta initiativ og be ekspertutvalget om et møte for å diskutere utvalgets mandat og rapport, sier Knut Schüller.

Nytt styre

«Vern om Grenland – nei til deponi» har hatt årsmøte og valgt nytt styre for 2019. Dette er det nye styret:

* Knut Schüller leder.

* Guri Monstad Halvorsen sekretær.

* Christian Martens kasserer.

* Styremedlemmer: Ayla Backe, Eirik Ellingsen, Sturla Rising og Henriette Torp.

* Varamedlemmer: Stig Pettersen og Eivind Martin Thiis Evensen.

* Valgkomite: Elisabeth Kirkenes, Ivar Austad og Jesper L. Nielsen.

Alle i styret er valgt til vervet for ett år.

Vanskelige første årene

– Var det vanskelig å si ja til å ta enda et år som styreleder i Vern om Grenland, Knut Schüller?

– Egentlig var det ikke noe dilemma å si ja til gjenvalg. De to første årene etter at vi stiftet «Vern om Grenland», var vi ikke så godt organisert, så da var det vanskelig å være leder av styret og drive saken framover.

– Men i dag har vi innhentet mye faktabasert kunnskap, og vi har argumentene inne. Det er et godt styre som jobber veldig bra, sier Knut Schüller.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken