Hun vil grave fram Klyvebekken

MDG: Andersen har fått satt av penger til undersøkelser.

MDG: Andersen har fått satt av penger til undersøkelser.

Klyvebekken i full utfoldelse kan omsider bli realitet.

DEL

Utbygging av veg og infrastruktur raserte deler av Vestsida på 1990-tallet. De ville bygge ned Frydentopp også, men dette naturområdet ble reddet etter motstand.

Klyvebekken er i stor grad bygd ned og lagt i rør. Det er tidligere blitt foreslått å åpne mer av bekken, men det har ikke blitt noe.

I formannskapet onsdag sier Hilde Forberg Andersen (MDG) at hun vil gjenåpne Klyvebekken. Blant prioriterte punkter i nytt budsjett står denne ordlyden:

«Bystyret ber om at UMB får en sak om å åpne Klyvebekken fra Porsgrunnselva til Kverndammen. Herunder anslag på kostnader, konsekvenser for grunneiere, hvor stor andel som dekkes av selvkost, muligheter for statlig støtte, i hvilken grad dette tiltaket kan forebygge flom på Vestsiden, og bidra til naturmangfold og byutvikling».

Forberg Andersen peker på naturverdiene bekken utgjør og som i mange år har vært spadd ned og skjult.

Virksomhetsleder Torbjørn Krogstad sier det er en gammel plan å gjenåpne Klyvebekken. Nå skal de se på mulighetene igjen. Det vil være et svært omfattende arbeid å åpne bekken som går i rør dels gjennom boligområder.

Krogstad anslår lengden på bekken til en snau kilometer. Den går mye åpent fra Kverndammen til skolen på Vestsida, men derfra til Porsgrunnselva er den lagt i rør


Artikkeltags