– Vi har gjennomgått og konferert med våre geologer

Etter krav fra Bane NOR om mer dokumentasjon, gjør utbygger i Osebakken helomvending og endrer ikke på planen.