– Vi har gjentatt vårt syn om gruvene

– På et møte med Nærings- og fiskeridepartementet og med Klima- og miljødepartementet gjentok vi vårt syn om at det ikke er mulig med samdrift steinuttak og deponi i Dalen gruve, sier direktør Per Brevik i HeidelbergCement.