(Hadeland) Begrepet "åpen kjøkkenløsing" får en helt ny betydning etter at du har sett denne videoen fra Harestua.