Viktig Enger-kryss vedtatt: Beskyldt for forsøk på trenering og omkamp

Maren Njøs Kurdøl (Rødt) sitt forslag om å ivareta våtmark og dyrket mark ved bygging av nytt veisystem på Enger fikk motbør på fylkestinget.