Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge ny skole på Sandøya

Artikkelen er over 6 år gammel

Sandøya Montessoriforening planlegger å bygge nytt skolebygg til 25 millioner kroner på Sandøya. Skoleutvidelsen er en del av montessoriskolens utviklingsplan.

Følg PD på Facebook

Arkitektfirmaet Gaia i Oslo og Tjøme har laget en mulighetsstudie  for utbygging av skolen. Det har vært holdt åpne møter på øya der befolkningen har fått anledning til å komme med innspill, og skissene har siden vært på en høringsrunde. Det har også vært avholdt sonderingsmøte med rådmannen i Porsgrunn kommune.

– Nå jobber vi med å finne penger til finansiering av økonomiplanen, sier Laurie Vestøl som er prosjektleder for utviklingsplanen og byggeplanen.

Skolebygningene som i dag leies av Porsgrunn kommune, består av to skolebygninger. Det gule skolebygget er fra etterkrigstiden og er i svært dårlig forfatning. Dette bygget inneholder også samfunnsdelen med gymsal, garderober og dusjanlegg. Det planlegges revet og erstattes med et nybygg.

I tillegg er den kommunale brannstasjonsbygningen på tomta. Brannstasjonen skal flyttes ned til båthavna.

For et år siden ble det satt opp en midlertidig brakkerigg som har gitt bedrede skoleforhold, men den skal bort.

Planene som montessoriforeningen nå arbeider systematisk med å kvalitetssikre, har en målsetting om oppstart av grunnarbeidene våren 2017, og en mulig skolestart i august 2020.

– Det er mange ildsjeler som er med i montessoriforeningen. Øyas befolkning stiller opp, enten de har barn og barnebarn i skolen eller ikke, sier Laurie Vestøl.

Alle som er medlemmer i montessoriforeningen betaler for medlemskapet og bidrar dermed også økonomisk for at Sandøya skal kunne fortsette med sin private montessoriskole.

Barnehagen som ble startet for to år siden er i dag en naturbarnehage. Fra høsten legges driften om til å bli montessoribarnehage, og det betyr at den pedagogiske delen av barnehagen vris om og er en del av skoleløpet.

I mulighetsstudien for ny skole ligger det planer om skole og samfunnshus i ett, med møterom og sal for hele Sandøyas befolkning. Det er også forslag om vandrehjem og ungdomsherberge om sommeren. Ny reguleringsplan må lages for at skoleutbyggingen skal kunne realiseres.

Laurie tar tak

Laurie Vestøl er energibunten som nå får brukt energien sin til å lage utviklingsplan for Sandøya Montessoriskole.

– Vi flyttet fra Oslo til Sandøya på grunn av skolen. Vi brukte to år på å se oss rundt på hvor vi ville flytte. Og med en 5-åring i familien var det montessoriskolen som avgjorde at vi flyttet til Sandøya, sier Laurie.

Selv jobber hun som landskapsarkitekt på selvstendig grunnlag. Hun er blant annet en  av kunstnerne som har en arbeidsbase i galleriet Oransj på Øvre Torg i Brevik.

Som prosjektleder for utviklingsplanen til montessoriforeningen har Laurie Vestøl jobbet mye med mulighetsstudien for nybygging av skolen. Dessuten brenner hun for å skape den økologiske skolehagen som Sparebankstiftelsen DNB har tidelt 250.000 kroner til å utvikle.

– Alle tenker at skolen er bare bygningene. Men uteområdet og skolehagen skal være en del av montessorifilosofien.

Laurie ser for seg en skolehage med planter og trær, men også med et dyreskur der det skal være høner. Skolen kan også låne dyr fra Abrahamsens går på øya for eksempel, en kalv vil passe inn i filosofien om å lære om dyr og naturen.

Det er også ønske om et utekjøkken, slik at barna kan flytte skolekjøkkenet utomhus. Kreativiteten og planene er mange.

Kommentarer til denne saken