Beboere i Brattåsvegen ønsker å redusere fartsgrensa fra 50 til 40 kilometer i timen, spesielt på strekket fra Betel/Gamle Postveg og ned til hovedveien, Breviksvegen.

I et skriv til kommunen forespør noen av naboene om dette er mulig, med bakgrunn i at det er «stadig økende trafikk og vanskelige utkjøringsforhold fra eiendommene».

– To av avkjørslene har speil for kunne se trafikk fra venstre og det er en anlagt en svak fartsdump i svingen. Til tross for dette er det enkelte kjørende som holder veldig høy fart, står det i brevet.

– Det er også opprettet en bussholdeplass i svingen: Saturnvegen. Det er ikke busslomme her og bussen stopper i veien. Mange skoleelever benytter denne.

Brevet er datert 3. november, og to måneder senere – 6. januar – kommer svaret fra kommunen. Får naboene som de ønsker, er det ikke sikkert det vil bli gjort med det første.

– Porsgrunn kommune ved kommunalteknikk vil drøfte ditt forslag til nedsatt fartsgrense med politiet som er høringsinstans i slike saker. Vi vil utarbeide et forslag til endret skilting som vi tar opp på neste samarbeidsmøte med politi og Statens vegvesen.

– Hvis det blir enighet om burde det være gode muligheter for en slik fartsnedsettelse i løpet av 2022.