Vil ikke gi kirken penger til renovering – mener de ikke har rett til å søke

Metodistkirken har fått avvist søknad om tilskudd til freda bygg og anlegg.