Mariann Eriksen, som er kultur- og idrettssjef i Porsgrunn, la fram saken og ba politikerne si ja til å bruke 2,5 millioner i investering og minst 110.000 kroner i året de neste 20 årene, for at den nye turnhallen på Grasmyr kan brukes av turngruppene i Porsgrunn også. Politikerne i utvalg for barn unge og kultur (BUK) var ikke interessert i å være med på dette nå. Lillian Elise Esborg Bergane fra Arbeiderpartiet fremmet forslag om å utsette saken, på vegne av partiene i posisjonen, Ap, Sp, KrF og MDG. Det var utvalget enige med henne i.

– Som ansvarlige politikere mener vi at vi ikke vet nok til å kunne fatte et vedtak i denne saken. Den kommer opp nå rett før den økonomiske handlingsplanen for kommunen skal vedtas, og det er ikke noe som tyder på at rammene i budsjettet skal økes. Da vil en slik investering, som er anslått til 2,5 millioner, og de forespeilede driftsutgiftene, få en konsekvens. Vi får ikke vite hva dette går ut over. Det må vi få på plass, sier Esborg Bergane.

Neste møte

Utvalget sier imidlertid ikke tvert nei til å være med på millionspleisen med Bamble. I første omgang vil de behandle saken på nytt allerede i neste møte, i slutten av september.

– Saken utsettes og rådmannen legger fram et notat til neste møte i BUK, som viser konsekvenser av investeringen og driftsutgiftene i det kommende budsjettforslaget. Notatet skal synliggjøre hva som eventuelt må nedprioriteres eller fjernes for å få til denne avtalen innenfor vedtatte rammer, var vedtaket utvalget fattet i onsdagens møte.

– Nå er det opp til administrasjonen, ved kultur- og idrettssjefen, å fremskaffe de opplysningene vi ber om fram til neste møte. Vi er positive til å være med på en interkommunal hall i utgangspunktet. Her er det mer prosessen vi ikke er fornøyd med. Vi kan ikke si ja til noe uten å vite hva dette går ut over, sier hun.

Rekker søknadsfristen

Som tidligere omtalt, åpner status som en interkommunal hall for muligheten til å søke mer spillemidler enn for en ren kommunal hall. Det vil bety godt over to millioner mer i spillemidler.

– Dersom vi får behandlet saken i neste utvalgsmøte, så rekker Bamble kommune søknadsfristen for spillemidler, sier Esborg Bergane.