Vil slå sammen Voksenopplæringen Bamble-Porsgrunn

Bamble kommune vil slå sammen Voksenopplæringen med Porsgrunn kommune. Bakgrunnen er lav bosetting av flyktninger og innvandrere. Kommunedirektøren anbefaler intensjonsavtale om interkommunalt samarbeid.