Folk flest

Stanislaw Wyrozumski er 40 år
Stanislaw Wyrozumski
Thalie Malene er 9 år
Thalie Malene
Kaspian Kongsgaard Grubbe er 3 år
Kaspian Kongsgaard Grubbe
Sanna Refsdal Opheim er 2 år
Sanna Refsdal Opheim
Susanne Denise Pettersen og Aron Lysøbakk Teigen er 20 år
Susanne Denise Pettersen og Aron Lysøbakk Teigen
Sanna Folkestad Lund er 3 år
Sanna Folkestad Lund
Adrian Helland-Olsen er 11 år
Adrian Helland-Olsen
Anine Thomsen Lillebrekke er 6 år
Anine Thomsen Lillebrekke
Matheo Nesland-Tolstad er 3 år
Matheo Nesland-Tolstad
Selma Kiste Krogstad er 3 år
Selma Kiste Krogstad
Benedicte S Jenssen og Mauricio B Evensen har fått barn
Benedicte S Jenssen og Mauricio B Evensen
Liam Sebastian Polsrød Malmgren er 5 år
Liam Sebastian Polsrød Malmgren
Oline Martini Kleppe er 1 år
Oline Martini Kleppe
Øyvind Skjønstad og Anne Jacobsen har fått barn
Øyvind Skjønstad og Anne Jacobsen
Erlend Sjølie Strand og Malin Hovet har fått barn
Erlend Sjølie Strand og Malin Hovet
Mariken og Allen Kjøhl-Røsand har fått barn
Mariken og Allen Kjøhl-Røsand
Urszula og Stanislaw Wyrozumscy har fått barn
Urszula og Stanislaw Wyrozumscy
Silje Therese Lindvig og Morten Nøstvold har fått barn
Silje Therese Lindvig og Morten Nøstvold
Heidi Marie Kastmo og Vegard Kastmo har fått barn
Heidi Marie Kastmo og Vegard Kastmo
Marit Baumann Grammeltvedt og Nicholas Lindgren har fått barn
Marit Baumann Grammeltvedt og Nicholas Lindgren
Silje Marie Røbergsen og Fredrik Masdalen har fått barn
Silje Marie Røbergsen og Fredrik Masdalen
Margrethe Blom og Stian Ravn Aasoldsen har fått barn
Margrethe Blom og Stian Ravn Aasoldsen
Linda B. Myrland Sølie og Kenneth Gunnulfsen har fått barn
Linda B. Myrland Sølie og Kenneth Gunnulfsen
Linn og Åsmund Hasaas har fått barn
Linn og Åsmund Hasaas