Folk flest

Pernille Ødegaarden er 1 år
Pernille Ødegaarden er 1 år
Milian Solstad Bergsli er 9 år
Milian Solstad Bergsli er 9 år
Theo Solstad Johansen er 2 år
Theo Solstad Johansen er 2 år
Mille Ødegård Karlsen er 8 år
Mille Ødegård Karlsen er 8 år
Thea Skarholt-Jørgensen er 9 år
Thea Skarholt-Jørgensen er 9 år
Edvard Skogen Enge er 6 år
Edvard Skogen Enge er 6 år
Nussa Andersen er 70 år
Nussa Andersen er 70 år
Abel Kulleseid Frydenlund er 1 år
Abel Kulleseid Frydenlund er 1 år
Aline Sørensen er 5 år
Aline Sørensen er 5 år
Thelma Adele Wilson er 3 år
Thelma Adele Wilson er 3 år
Emily Berentsen er 9 år
Emily Berentsen er 9 år
Alfred Færseth-Nygård er 4 år
Alfred Færseth-Nygård er 4 år
Truls Isaksen og Nadja Kristiansen har fått barn
Truls Isaksen og Nadja Kristiansen
Lotte Helen Hansen og Øystein Andersen har fått barn
Lotte Helen Hansen og Øystein Andersen
Line og Kim Aakre har fått barn
Line og Kim Aakre
Lisa Hermundslid og Tom Haugen har fått barn
Lisa Hermundslid og Tom Haugen
Astrid Tuven og Julian Tollefsen har fått barn
Astrid Tuven og Julian Tollefsen
Kristine Grønseth og Fred Huseby har fått barn
Kristine Grønseth og Fred Huseby
Britt Karlsen er 50 år
Britt Karlsen er 50 år
Anna Myrland Curguz er 9 år
Anna Myrland Curguz er 9 år