Mats Erik Forsberg Samuelsen og Anne-Malin Halvorsen fikk barn 9. november 2016

9/11-16 kom verdens fineste Sophie til verden. 50 cm og 3470 g. Veldig stolte foreldre sender stor takk til alle på føde og barsel i Skien for all hjelp.

    DEL
{{score.total_count}}
Benedicte S Jenssen og Mauricio B Evensen har fått barn
Benedicte S Jenssen og Mauricio B Evensen
Øyvind Skjønstad og Anne Jacobsen har fått barn
Øyvind Skjønstad og Anne Jacobsen
Erlend Sjølie Strand og Malin Hovet har fått barn
Erlend Sjølie Strand og Malin Hovet
Mariken og Allen Kjøhl-Røsand har fått barn
Mariken og Allen Kjøhl-Røsand
Urszula og Stanislaw Wyrozumscy har fått barn
Urszula og Stanislaw Wyrozumscy
Silje Therese Lindvig og Morten Nøstvold har fått barn
Silje Therese Lindvig og Morten Nøstvold
Heidi Marie Kastmo og Vegard Kastmo har fått barn
Heidi Marie Kastmo og Vegard Kastmo
Marit Baumann Grammeltvedt og Nicholas Lindgren har fått barn
Marit Baumann Grammeltvedt og Nicholas Lindgren
Silje Marie Røbergsen og Fredrik Masdalen har fått barn
Silje Marie Røbergsen og Fredrik Masdalen
Margrethe Blom og Stian Ravn Aasoldsen har fått barn
Margrethe Blom og Stian Ravn Aasoldsen
Linn og Åsmund Hasaas har fått barn
Linn og Åsmund Hasaas
Henriette og David Walaas Krogh har fått barn
Henriette og David Walaas Krogh