Vraker toppene i kamp mot deponi

Ingen av de fire toppkandidatene er aktuelle. Porsgrunn driver deponikamp.