Yara får slippe ut radioaktive stoffer

Forurensing er uønsket, men Yara får tillatelse.